Lite visste vi før påske i fjor at vi fortsatt var i pandemi 1 år etterpå, men nå er vi altså her og det er snart påske igjen. 

Takk for tålmodigheten, og for innsatsen slik at vi får spilt og trent så mye som er mulig uten å bryte smittereglene.  Alle ønsker seg mer, og noen har dessverre ikke fått spilt kamp i det hele tatt.

Det årlige møte ble gjennomført på Teams og her er det foreløpige styret:

Idretten i Norge er avhengig av frivillighet. Sammen skaper vi opplevelser, gode holdninger og samhold i nærmiljøet. Dette må organiseres utover trening og cup, og styret i Strindheim Håndball trenger derfor deg som kan bidra med litt tid i denne arbeidsgruppa.

Styret har besluttet at alle årskull må stille med en representant, og som dere ser så mangler vi fortsatt fra følgende lag: Junior, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 

Her er en oversikt på oppgaver vi trenger hjelp til:

  • Organisering av felles dugnad (i tillegg til Hege Møllevik (G04/2010) og Elin(G2004)
  • Dommer/barnekampledergruppe (i tillegg til Kirsti 2012)
  • Arrangement (I tillegg til Sportslig Utvalg og Christina (G2003)
  • Organisere tilsyn Bydelshallen 

Alle lag som ikke har sendt inn sin kandidat til styret må sende det til nestleder@strindheimhandball.no  innen tirsdag 13 april. Ta kontakt hvis dere har noe spørsmål på epost eller mobil 41552284, og det er lov å ønske seg oppgave fra lista.  

RIKTIG GOD PÅSKE