Idretten i Norge er avhengig av frivillighet. Sammen skaper vi opplevelser, gode holdninger og samhold i nærmiljøet. Dette må organiseres utover trening og cup, og styret i Strindheim Håndball trenger derfor deg som kan bidra med litt tid i denne arbeidsgruppa.

Vi har i dag et godt sportslig utvalg og mange dyktige personer på plass i styret allerede, men mangler representanter fra de yngste lagene.

Meld inn mulig kandidat til nestleder@strindheimhandball.no innen tirsdag 15 februar, og ta kontakt hvis dere har noe spørsmål vedrørende dette vervet.