Skrevet av Trond Føynum / Kolbjørn Hole
20.10.16 arrangerte Strindheim IL Håndballavdelingen, et Kick Off. Det hele foregikk på Leangen Travbane sine lokaler og var primært for trenere samt foreldrekontakter og 40-50 stk møtte totalt.

Styreleder, Kolbjørn Hole, åpnet det hele med å si litt om agendaen for kvelden.
Styret presenterte seg deretter selv med navn og oppgaver i klubben.

Kjell Bjarne Helland fortsatte så med å prate om verdier, retningslinjer og holdninger. Han var innom utviklingsmål for den enkelte spiller og ikke minst dette med at vi som breddeklubb, en betegnelse noen kan oppfatte som negativt, ønsker å beholde flest mulig lengst mulig. Han presiserte store ulikheter i motorisk utvikling (naturlig utvikling), oftest er årsak til prestasjonsulikheter opp til en viss alder. Som utøver består man av mange forskjellige områder man skal utvikle seg på. Eks fysisk, koordinasjon, sosial, mental/kognitive etc… Etter hvert er dette med treningsvillighet betydningsfull mtp videre utvikling.

Helland presiserte at det er klubbens føringer som gjelder og ikke den enkelte trener. Er man uenig, så kan man ta det opp. Alternativt er å finne på noe annet. Klubbens føringer er videre forankret hos Norges Håndball Forbund.

Vår sponsor Trønder Energi, v/Vegard Sjøvold presenterte avtalen vi har sammen.
TEV har gått fra å være sponsor til å gi tilbake (kick back). Mao desto flere kunder TEV får ved hjelp av oss, verving, desto mer, fast pris pr ny kunde, tilbake til klubben/laget. Vi får en fast pris pr kunde som fordeles på lag og klubb. Enkel fremgangsmåte for å verve nye kunder.
Ny konkurranse ble også presentert (se egen nyhet på hjemmesiden vår)

Styreleder i Elite, Bente Rødahl og Ken Skjevik (økonomi) presenterte Strindheims
eliteavdeling og økonomi samt det å kunne få til et tettere samarbeid med Bredde.
Håndballskolen i høstferien var et godt eks. på samarbeid mellom bredde og elite.
Sven-Tore Jacobsen er fortsatt med og det er ønskelig å ha et samarbeid med han også
neste år.

Så var det tid for utmerkelser i SIL og utdeling av T-skjorter til alle v/Kolbjørn Hole.
Wenche Jacobsen var til stede for å motta Strindheim IL Ildsjelpris,
en minnegave etter tildligere leder i håndballavdelingen,Marit Ramstad.
Øvrige som ble tildelt prisen i år er: Kai Håkon Dahl (tidligere trener J1999)
Asbjørn Sommervold,Mari Sommervold, Harald Børseth og Marianne Sagvik ,
alle tidligere eller nåværende trenere/resurspersoner for avdelingens HU-lag.

Alle fikkt ta med seg ei T-skjorte etter samlinga. Trenere og foreldrekontakter
kan også komme innom kontoret å få ei trøye om de ønsker.

Kolbjørn avsluttet med å stille alle spørsmål om man ville møte til våren, om man kjørte
noe av det samme da? Tilbakemeldingen var positiv og styret vil forsøke å få til et lignende møte senere.
Årets adventskalenderlodd blir utdelt på samlingen og kan hentes på kontoret for de lag som ikke var tilstede.