Velkommen til Strindheim Håndball sitt nye nettsted. Det er nå klart til bruk, og det gamle er stengt ned. Det var i fjor høst at styret vedtok å starte arbeidet med nytt nettsted. En liten prosjektgruppe bestående av to frivillige, en innleid og en ansatt har jobbet med løsningen siden i januar. Etter hvert har flere fra styret bidratt, og nå de siste ukene har foreldrekontakter gjort en kjempeinnsats med lagsidene. Noe av det første vi oppdaget da vi startet var hvor mye informasjon vi har, som vi ønsker å få ut til alle våre mange forskjellige interessenter. Det har vært mye mer arbeid enn vi hadde forestilt oss, men vi er veldig godt fornøyd med løsningen slik den framstår i deg.

 

Nyhet - Nytt nettsted - Det gamle nettstedet

Er løsningen ferdig?

Den gamle løsningen er ferdig. Den er nå avskrudd og kommer ikke til å bli brukt mer. Den nye løsningen er klar til bruk. Ferdig? Nei, det er den ikke før vi skrur den av, og det håper vi tar mange, mange år. Et nettsted som dette må være levende for at det skal være nyttig. Det vil alltid være både funksjonalitet og informasjon som kan gjøres bedre, og det kommer vi til å fortsette med lenge. Forhåpentligvis så lenge nettstedet skal leve.

 

Brukervennlighet

Et viktig mål for oss da vi startet var at nettstedet skulle være brukervennlig. For de som bruker nettstedet til å finne informasjon betyr det at de lett skal kunne finne akkurat den informasjonen de er ute etter, og at den skal være forståelig og korrekt. Med så mye informasjon som vi har bød dette særlig på én utfordring: Hvordan finne fram?

 

Nyhet - Nytt nettsted - Brukervennlig

Nyhet - Nytt nettsted - Menystruktur

Menystruktur

Hvordan skulle vi strukturere informasjonen, og hvordan skulle den organiseres slik at det gikk an å finne fram på en naturlig måte? Et stort initielt arbeid og mange senere justeringer har resultert i det menysystemet og den informasjonsstrukturen vi har nå. Menyen på toppen av sidene er utgangsunktet. I en slik meny ønsker vi ikke at det skal være for mange valg, for da tar det for lang tid å finne fram. Vi vil heller ikke at det skal være for mange nivå, for da blir menyen vanskeligere å bruke. Dette gjør antall menypunkt ganske begrenset, og i forhold til mengden informasjon vi har her, var dette en utfordring.

 

Brukergrupper

Vi bestemte oss derfor for å lage en side for hver av de største brukergruppene våre, der vi samler informasjon for hver av dem. Disse sidene har fått egne menyer som gir lett tilgang til alle undersider. De fleste i klubben, bortsett fra spillerne selv, er foreldre. Foreldre-sidene vil derfor inneholde informasjon som er viktig for nesten alle. En av de gruppene som jobber mest med informasjon er foreldrekontakter. De har derfor fått egne sider, der mye nyttig stoff er samlet. Trenerne, som er blant de som legger ned flest arbeidstimer i klubben, har fått egne sider med mye informasjon spesielt for dem. Dommerne er en viktig del av sporten, og en viktig del av klubben. De har også fått egne skreddersydde sider, og skal kunne finne viktig relevant stoff her. Styret og de ansatte utgjør ikke så mange personer, men de bruker mye tid, og gjør mange viktige oppgaver for klubben, som ikke andre gjør. De har også egne sider med informasjon og funksjonalitet lett tilgjengelig. Så har vi lagsidene. Laget av og for hvert enkelt lag, og særlig for alle foreldre og foresatte rudt lagene, eller treningsgruppene som vi også kaller dem. Disse har fått en egen avdeling og en spesiallaget mal som gir mange nyttige funksjoner rett «ut av boksen».

 

 

 

Nyhet - Nytt nettsted - Brukergrupper

Mange redaktører

Det som er spesielt i en idrettsklubb er at det er veldig mange personer som ikke bare leser informasjon, men som faktisk også legger inn og endrer informasjon. Dette er folk med all slags bakgrunn, og langt fra alle har veldig høy kompetanse på data. Det er derfor spesielt viktig at vi finner enkle måter å redigere informasjon og nettsider på. Dette kommer ikke som noen selvfølge, selv med verdens mest brukte publiseringsløsning, som heter WordPress. Det ble tidlig klart for oss at WordPress var det naturlige valget av platform for nettsidene. Det er velprøvd, svært fleksibelt og funksjonsrikt, og det finnes tusenvis av tilleggsmoduler med ekstra funksjonalitet. Men WordPress har også pådratt seg en del ballast, og selv om det er mye mer brukervennnlig enn de fleste alternativene, er det deler av systemet der selv erfarne databrukere vil slite litt. Lagsidemalen er derfor utformet med tanke på å gi sterk funksjonalitet tilgjengelig på en enklest mulig måte.

 

Nyhet - Nytt nettsted - Ett klikk

Ett klikk

Det ideelle målet er at informasjon skal kunne legges inn etter «ett klikk». Det har vi klart på flere områder. En bruker som er innlogget og har skriverettigheter på en lagside, får tilgjengelige linker som «Legg inn beskjed», «Legg inn kontaktperson», og liknende. Et klikk på denne tar brukeren direkte inn i en modul der informasjon legges inn i brukervennlige tilpassede datafelt. Et klikk på «Lagre» avslutter redigeringen og gjør informasjonen umiddelbart tilgjengelig for andre lesere. Dette er tilgjengelig for beskjeder, kontaktpersoner, treningstider og innlegging av Google-kalender. Vi har ønske om å få til dette på flere områder, ideelt sett på all informasjonen på en lagside.

 

Avanserte muligheter

Med stor variasjon i datakunnskapene har vi også brukere i den andre enden av skalen, som ønsker å gjøre mer, og som ikke lar seg skremme av vanskelige skjermbilder og kompliserte valg. Disse kan boltre seg i WordPress sine avanserte funksjoner, og så lenge de tilfredsstiller klubben sine krav til fellesfunksjoner kan de stort sett gjøre som de vil.

 

Nyhet - Nytt nettsted - Avanserte muligheter

 

 

 

 

Nyhet - Nytt nettsted - Kontaktpersoner

Redusere manuelle arbeidsrutiner

Et område som vi har lagt stor innsats i er å redusere manuelle arbeidsrutiner. Vi ser det f.eks. på kontaktlistene, som er laget slik at når hver treningsgruppe legger sine kontaktpersoner inn på egen lagside, kommer disse automatisk inn på klubbens felles kontaktside med full oversikt over alle kontaktpersoner. Når i tillegg Berit legger inn sesongens lagfordeling på alle treningsgruppene, vil kontaktpersoner for hvert eneste lag automatisk være oppdatert. Dette gjør at om lag fra andre klubber trenger å komme i kontakt med våre lag, så skal de finne oppdatert informasjon enkelt i vår kontaktliste.

På lagsidene er en nyttig beskjedmodul som er laget slik at når man legger inn en beskjed, oppgir man utløpsdato. Beskjedmodulen er laget slik at når utløpsdatoen er passert, vil beskjeden automatisk fjernes, så man slipper å bruke tid på å rydde opp i etterkant.

For bl.a. styremøter, foreldrekontaktmøter og dokumentmaler er det lagt inn funksjonalitet som knytter nettsidene sammen med Google Disk på en slik måte at når dokumenter legges til disse formålene på Google Disk, vil de umiddelbart være tilgjengelig på riktig sted på nettsidene.

Mulighetene her er mange, så her ser vi stort potensiale også på andre områder, som vi håper å kunne utvikle etter hvert.

 

Tilgangskontroll

Vi har innført en ordning med at alle som skal kunne legge inn eller endre informasjon på nettsidene må være innlogget med sin personlige bruker. Det er mange grunner til det. Her er noen:

  • Vi gir hver enkelt person tilgang til å redigere de sidene vedkommende trenger, og ingen andre.
  • Vi kan gjøre funksjonalitet tilgjengelig for utvalgte personer. F.eks. har styret egne sider med f.eks. møtedokumentasjon, som andre ikke har tilgang til. Det samme har ansatte, webmaster og andre.
  • Vi kan se hvem som har gjort hva. Det er nyttig å se hvem som har lagt inn informasjon i tilfelle man har spørsmål eller vil foreslå korrigeringer.
  • Vi unngår i stor grad at noen ved et uhell gjør skade som de ikke er klar over.
  • Man kan gi «eierskap» til sider slik at man lettere ser hvem som har ansvaret for å vedlikeholde enkelte sider.

 

Nyhet - Nytt nettsted - Logg inn

Hjelp oss å forbedre

Nå slipper dere, alle brukere, løs på de nye sidene, og da kommer dere helt sikkert til å finne mange små feil og ting som kan forbedres. Det vil vi gjerne høre om. Du kan alltids sende en epost til webmaster med feilmeldinger, tips eller spørsmål angående nettstedet. Vi har allerede funnet og fikset flere feil på grunn av tilbakemeldinger og spørsmål fra brukere, og det setter vi stor pris på.

Vi i prosjektgruppa ønsker dere velkommen, og lykke til med bruken av det nye nettstedet.

Otto Utsnitt Lite

Otto Paulsen (prosjektleder)

Kjetil_Viggen

Kjetil Viggen (prosjektmedarbeider – frivillig)

Odd Roger Langørgen (WordPress drift)

Berit K. Fossum (daglig leder)

Berit K. Fossum (daglig leder)