Styret har møte med besøk fra NHF Region Midt Norge ved Kristian Valstad. Temaet var gjennomgang av status på klubben vår med fokus på hvordan vi er organisert og hvordan vi organiserer aktiviteten vår. Det er liten tvil om at mye er bra men vi har sammen med Krisitan satt opp en liste på ting vi ønsker å bli enda bedre på. Denne listen vil bli fulgt opp i vårt videre arbeid i styret.