Vedlagt ligger invitasjon til alle foreldre, besteforeldre og venner av Strindheim IL Håndball.
Se invitasjon for mere info, der finner du også link til påmelding til infomøte med pizza på Tregården på Persaunet.

Vi håper du har lyst til å være med!

INVITASJON FRIVILLIGSAMLING 2017

Fikk du ikke vært på møtet men ønsker å høre mer eller bidra på en eller annen måte?

Ta kontakt med Kolbjørn Hole   leder@strindheimhandball.no

Med vennlig hilsen

Strindheim IL Håndballavdelingen

Kolbjørn Hole
Styreleder