Strindheim håndball har inngått en samarbeidsavtale / sponsoravtale med Frøya Gourmet. Alle medlemmer har nå mulighet til og kjøpe villfanget hvit fisk og skalldyr fra Frøya. Strindheim håndball får et fast beløp pr. mnd. med denne avtalen, noe som er kjærkomment for klubbkassa til håndballavdelingen. Avtalen forutsetter at omsettingen via klubben er stor nok gjennom året for å oppfylle avtalen. Det er fint hvis hvert lag ordner en felles bestilling som sendes inn til rune@froyagourmet.no. Ved bestilling så er det viktig at det skrives «Strindheim IL» i emnefeltet, og husk at du trenger ikke å være medlem av klubben for å kjøpe fisk via Strindheim håndball. Jo flere bestillinger via vår avtale, desto bedre. Fisken du bestiller blir levert hjem til deg, eller til en felles utlevering på en bestemt trening.

Se flyer for mer informasjon.