Det er blitt mer fokus på publisering av bilder og film av barn og unge i forbindelse
med idretten. Idrettsforbundet har laget noen retningslinjer for publisering av bilder og film.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte
kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må
samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til
erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.

Alle lag skal nå innhente samtykke etter de retningslinjene som står under.
Foreldrekontakt evt annen voksen på laget som tar denne oppgaven skal sørge for at alle fyller ut
skjema, samt oppbevare disse. Kommer det nye spillere til på laget må disse også fylle ut skjema.
Ved behov kan skjema hentes på kontoret, ta kontakt på forhånd. Når alle har signert skjema og
gitt/avslått samtykke skal dette formidles til håndballkontoret på eget samtykkeskjema.
Her kan også kommentarer legges til på hver enkelt ved behov.

Idrettsforbundets retningslinjer:

1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet,
og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes.
Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
foreldrenes ønske om publisering.

4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne
personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.

6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett,
som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passord beskyttet.

7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Last ned samtykkeerklæring for publisering av bilder og film.

Last ned samtykkeskjema til klubben.

Link til saken på idrettsforbundets sider.