Styret har gjennomgått avdelingens reiseinstruks og har nå vedtatt endringer på denne.
Instruksen har vært ute på høring hos foreldrekontaktene og noen innspill fra disse er tatt inn.
Den viktigste endringen er at det er satt en ønsket maxsum på egenandeler ifm reiser i lagsregi.

Du finner reise og beredskapsinstruks her