Torsdag 10.mars ble årsmøte i Strindheim Håndball avholdt.
Under åpningen ble Strindheim IL`s 90 dag 9/3-16 markert ved at leder Kolbjørn Hole leste fra Idrettslagets 75-årsberetning om hvordan Strindheim idrettslag ble etablert ved sammenslåingen av Idrettslagene Marienberg Sportsklubb (tidl Djerv) og Strinal (tidl.Strinda A.I.L) Les mer om Strindheim IL på Strinda Historielag sine sider 

Nytt styre kom på plass med gjenvalg på leder Kolbjørn Hole,som sammen med det øvrige styre fortsatt vil arbeide for et bredt sportslig tilbud for våre spillere.

Styre i Strindheim Håndball:(bildet fra v.)
Arne P.Sødal, Kolbjørn Hole ,Bjørnar Gullbrekken,Kari Paulsen,Morten Rosvoldaunet, Elin G.Aunet, Trond Føynum, Ole Jørgen Ørsnes,
Morten A.Aspnes, Maria Fossum og Christina Straub var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Nytt styre vil konstituere seg på første styremøte

Kristin Svee,Geir Haugnæss og Frida U.Erlandsen avsluttet sine styreverv. Takk for arbeidet dere har lagt ned for Strindheim IL Håndball.