Det er fra 1.7.2014 nye rutiner for innhenting av politiattest.

Du søker nå elektronisk,men må legge ved en bekreftelse fra Idrettslaget.Les mer om hvordan du går fram på vår underside «Politiattest»

Alle som trenger å fornye politiattesten får mail fra håndballkontoret.

Viktig: Når du får attesten i retur fra politiet skal denne forevises/scannes til håndballkontoret v/Berit
Politiet sender ingen informasjon direkte til Idrettslaget.