Etter fotograferingen som Fovea gjorde nå i høst har vi fått lagsbilde for alle lagene. Disse kan brukes på lagsidene, forutsatt at foresatte for alle spillere godkjenner det. Hvis dere ønsker bildet lagt ut på lagsside, innhent først godkjenning. Når det er i orden, gi beskjed til Otto Paulsen (otto.paulsen@itema.no) om hvilket lag det gjelder, så legger vi inn lagsbildet.

NB! Vi har ikke tillatelse til å bruke disse bildene til andre formål!