Styreleder i håndball og styreleder i fotball har sammen med daglig leder og styreleder for Strindheim IL inngått en avtale om samarbeid mellom idrettene hvor formålet er at ingen barn skal komme i konflikter som gjør at de må velge slik at de slutter med en idrett. Hovedstikkordet i avtalen er samarbeid på alle nivå til barna og ungdommene sitt beste.

AVTALE HANDBALL FOTBALL SIL