Nye retningslinjer lansert

Les mer på NHF sine sider
https://www.handball.no/nyheter/2017/05/retningslinjer-for-ungdomshandball/

Vi har også lagt ut brosjyre på vår side

https://strindheimhandball.no/klubben/foreldre/barneidrett/?meny=159