Nye lagsider

Hvert lag får sin egen lagside med eget menyvalg. Her kan laget vedlikeholde all informasjon relatert til eget lag. Eksempel på nyttig informasjon som kan finnes på lagside:

 • Oversikt over kontaktpersoner, lagledere o.l.
 • Treningstider
 • Beskjeder
 • Informasjon om cuper og andre arrangement, reiser o.l.
 • Dugnadsinformasjon
 • Lagskonto og økonomi-informasjon
 • Nyttige linker
 • Regler innenfor laget
 • Lagbilde
 • Informasjon om evt. facebook-side
 • Link til bilder eller videoer som ligger på andre nettsteder
 • osv.

Ta kontakt med webmaster eller håndballkotoret for å få opprettet webside for ditt lag.

Velg Kontakt->Hjelp i menyen for informasjon om redigering av nettsider.

Se eksempler på andre lagsider under Lagside-menyen.