Damer Senior

Strindheim damer senior sesongen 19/20

I sesongen 19/20 har vi lag i 3.div og 4.div. Terminlisten finner du lenker til på høyresida. Informasjon innad i spillergruppa, og til spillerne fra trenere/støtteapparat, foregår i all hovedsak via Facebook-gruppa vår (lukket) samt i Google kalender. Der finner også nye spillere på laget en del nyttig informasjon. Alle spillere må sørge for at foreldrekontakten får nødvendig informasjon for å holde spilleroversikten oppdatert med mailadresse, telefonnr og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende. Nye spillere som ønsker å finne ut om dette er laget for deg, bes ta kontakt med hovedtrener for å evt avtale deltakelse på trening. Kontaktinformasjon til trener finner du lengre nede på sida.

Vi har normalt faste treningstider, men hvis det er endringer  varsles dette av treneren på Facebook i Google kalender. I sesongen har vi vanligvis tilbud om treninger nesten hver ukedag – med variasjon mellom halltreninger og fysiske økter. Dager vi ikke har fast halltid, eller når halltiden evt utgår er det gjerne andre treninger, fysisk, egentreninger o.l. som det blir informer om etterhvert.

Hver høst (vanligvis siste helg i august) deltar vi på Strindheim Håndball sin egen tradisjonelle treningsleir på Røros – der både trene vi selv og trener noen av de yngre lagene.

For sesongen 2019/20 har vi følgende halltider: Ikke klart enda

Litt om de økonomiske rammene:

  • Lisens: Den enkelte spiller er ansvarlig for å betale lisens til Norges Håndballforbund før deltakelse i kamp. Eventuelle lisensbøter (pga spilt kamp uten gyldig lisens) må betales av spilleren.
  • Medlemskap Strindheim IL: Alle spillere må være medlem i Strindheim IL hovedlag, der det er årlig medlemsavgift på 350,-. Lenke til innmeldingsskjema finner du under «Linker»(må gjøres av den enkelte spiller).  Merk at medlemsskap i Strindheim IL er en betingelse for å delta i en forsikringavtale som gjelder for alle medlemmer i klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund.
  • Trenings-/aktivitetsavgift: 2 ganger pr sesong får dere faktura på aktivitetsavgift til Strindheim Håndball. Priser finner dere under «Linker».
    Merk spesielt at «Studenter i fulltids utdanning ut over videregående skole, som kan fremvise gyldig studiebevis, ved søknad til Styret i Strindheim Håndball vil få innvilget en studentrabatt på kr.1.000,- pr semester.».  Totalt får altså studenter refundert 2.000,- per sesong av treningsavgiften hvis de søker om dette.
  • Reiseutgifter: Deltakelse i seriespill medfører reisekostnader, og disse må alle spillere ved behov bidra til å finansiere – ikke bare de som reiser.  De som stiller med bil/kjøring til felles transport på bortekamper får dekket sine utgifter fra lagskassa, og normalt klarer vi å finansiere dette med de pengene vi har i lagskassa. Målet er at det ikke blir en stor, økonomisk ekstrabelastning på de som deltar på bortekamper.
  • Dugnad: For å holde den økonomiske belastningen nede på spillerne tar vi gjerne på oss dugnadsoppgaver, og vi jobber også med å skaffe sponsormidler.  Noen enkle dugnadsoppgaver vil derfor spillerne også måtte påregne innimellom.  Noen ganger går dugnadsinntekten til lagskassa, og noen ganger øremerker vi penger til den enkelte spiller som har bidratt på dugnaden.

Kontaktpersoner

Rolle Navn Telefon E-post
Foreldrekontakt Anne-Berit Hvidsand 91544868 abhvid@online.no
Hovedtrener Alf Tore Nilsen 90134598 alftorenilsen@gmail.com
Oppmann Terje Myhr 41464044 terje.myhr@online.no
Trener Bjørn Almåsbakk 48263885 bjorn.almasbakk@handball.no


Redaktører for denne siden: Terje Myhr
Sist endret 20.8.19 av Terje Myhr