Lagenes kontaktpersoner sesongen 2018/2019

Klasse og lag
Kontaktpersoner
Damer Senior 3.div og 4.div
Foreldrekontakt Anne-Berit Hvidsand 91544868 abhvid@online.no
Hovedtrener Alf Tore Nilsen 90134598 alftorenilsen@gmail.com
Oppmann Terje Myhr 41464044 terje.myhr@online.no
Trener Bjørn Almåsbakk 48263885 bjorn.almasbakk@handball.no
G7 1-2-3 f 2012
Foreldrekontakt Mette Digermul 97115535 mette@digermul.no
Trener Ane Lefstad 99227285 ane.lefstad@gmail.com
Trener Bente Hellem 92803822 bente_hellem@hotmail.com
Trener Marianne Lund 91833730 marianne@sticos.no
Trener Nina Marie Grinde 98869979 nmgrinde@gmail.com
Trener Silje M. Husby 95901047 silje.husby@gmail.com
Trener Siv Jørgensen Skogmo 93028893 sivhj@hotmail.com
G7 f 2012 Deltar ikke i seriespill
G8 1-2 f 2011
G9 1-2 f 2010
Foreldrekontakt Hege Møllevik 90516950 hege.mollevik@gmail.com
Hjelpetrener Anne Marie Sandvik 91150468 amsandvik@gmail.com
Hjelpetrener Lily Rydbeck 92811182 lilyrydbeck@hotmail.no
Hjelpetrener Solveig Fredriksen 47902325 fredriksen.solveig@gmail.com
Hovedtrener Astrid Haugslett 90598058 astridhaugslett@gmail.com
G10 1-2 f 2009
Foreldrekontakt Tone Hansen Vennesland 92024418 tonehansenvennesland@gmail.com
Hjelpetrener Janicke Wold 98424054 jani-w@online.no
Hjelpetrener Melanie Berdonar Moe 45235195 melanie_moe@hotmail.com
Hovedtrener Anniken Støkkan Aalberg 95261366 stoekkan@yahoo.no
G10 3-4-5 f 2009
Foreldrekontakt Mari Juel 98443931 mari.juel@gmail.com
Foreldrekontakt Stine Øgaard 93872047 stineso_82@hotmail.com
Hjelpetrener Marte P. Buvik 93211361 marte.p.buvik@sintef.no
Hovedtrener Espen Linløkken 90582054 espen@linlokken.no
Hovedtrener Kurt Tollaksen 45403106 kurtoll@online.no
Hovedtrener Torunn Fjørtoft 98494453 torunn@sportypluss.no
Hovedtrener Tove-Iren Oksvold 92443491 toveirer@hotmail.com
G11 1-2 f 2008
Foreldrekontakt Einar Skomsvoll 91661585 einar.skomsvoll@norion.no
Hovedtrener Bente Bremseth 92417114 bentebremseth@gmail.com
Trener Rolf Erlend Haukdal 92028811 rolf.erlend@gmail.com
G11 3-4 f 2008
Foreldrekontakt Eivind Moen 93444638 eivind.mo1@gmail.com
Hovedtrener Stine Mari Sand 97125825 smsand@live.no
Trener Anne Risdal 95872859 risdal.anne@gmail.com
Trener Elisabeth Brenne Nilsson 97059226 ebn@proa.no
Trener May Linda Nergaard 92256255 maylinda@live.no
G12 1 f 2007
Hjelpetrener Ingvild Holte 95290595 ingvild..holte@gmail.com
Hjelpetrener Kjersti Åm 41595308 kjersti.aam@gmail.com
Trener Tina Henriksen 93001750 tina_nilsen78@hotmail.com
G13 1 og 4 f 2006
Foreldrekontakt Hege Langfjæran 97890485 hege_langfjaeran@yahoo.no
Hovedtrener Rolf Erlend Haukdal 92028811 rolf.erlend@gmail.com
Trener Bente Bremseth 92417114 bentebremseth@gmail.com
G13 2 og 3 f 2006
Foreldrekontakt Anette Østbu 92033645 anette.ostbu@gmail.com
Hjelpetrener Thomas Sylte 95848382 thomsy76@hotmail.com
Hovedtrener Rune Forbord 91771942 rune@w1.no
G14 1-2 f 2005
Trener Kjetil Pedersen 93222822 kjetil.pedersen@olk.no
Trener Linn Finnehaug 91315210 linfinne@online.no
Trener Ola Diserud 93218823 ola.diserud@nina.no
G15 1-2 f 2004
Foreldrekontakt Hege Møllevik 90516950 hege.mollevik@gmail.com
Hovedtrener Joakim Horrigmo 47679743 joakimhorrigmo@gmail.com
Trener Elin Jacob 90031595 elin@jconsult.de
Trener Torunn Fjørtoft 98494453 torunn@sportypluss.no
G16 1 Topp G16-2 TE-serien f 2003
Foreldrekontakt Cecilie Østby 90062540 cecilie.ostby@gmail.com
Foreldrekontakt Snorre Stener 41936110 snorre.stener@gmail.com
Hovedtrener Kim Hansen 48346834 kimhansen725@gmail.com
Oppmann Monica Eliassen 95263911 Monica.eliassen@trondheim.kommune.no
Trener Hallgeir Melland 90682503 hmelland@online.no
G18 1 Topp + HS 3.div
Herrer Senior 2.div
J7 f2012 Deltar ikke i seriespill
J7 f 2012 Deltar ikke i seriespill
Trener Anette Ege 93685324 anette.ege@stfk.no
Trener Stine B Mellevold 92250838 stine.b.johnsen@gmail.com
J8 1-2-3 f 2011
Foreldrekontakt Julie Rendum Klæth 99293995 julierk@gmail.com
Trener Irene Bøttinger 93236056 irene_bot@yahoo.com
Trener Marte Aurstad Aspnes 90691046 marte.aspnes@gmail.com
Trener Randi Olafsen 90053835 randi.olafsen@gmail.com
Trener Rune Aas 93040199 rune@infotrend.no
Trener Stine Damman Koksvik 90679768 stinedamman@gmail.com
J8 4-5 f 2011
Foreldrekontakt Kjersti Bruserud Hundvin 95757946 kjersti.bruserud@gmail.com
Foreldrekontakt Marianne Andersen 95145196 marianneandersen9@gmail.com
Hovedtrener Anja Botngård 97684327 anja.botngard@gmail.com
Trener Elin Simonsen 92853618 elinsimonsen@icloud.com
Trener Monica Ohlgren Eik-Nes 99624164 monica.eik-nes@grilstad.no
Trener Natalie Helleberg Machin 45479926 natthell@gmail.com
Trener Stine Storheil Dahle 91152837 Stinestorheil@yahoo.no
J9 1-2 f. 2010
Trener Anne Åm 99232569 anne.aam@gmail.com
Trener Ingunn Lian 99604344 ingunnli@hotmail.com
J9 3-4-5 f.2010
Foreldrekontakt Laila Grønbech 41211141 lailagronbech@hotmail.com
Trener Marianne Lund 91833730 lundmarianne@hotmail.com
Trener Marte Sundby 91670667 marte_by@yahoo.no
Trener Mia Cathrine Sandberg 95776468 mia.cathrine.sandberg@gmail.com
J10 1 f 2009
Foreldrekontakt Torill Hanssen 92262685 torillhanssen@hotmail.com
Trener Andreas Paulsen 48888238 paulsen.andreas81@gmail.com
Trener Birgit Rundtom 48245661 birgit_rundtom@hotmeil.com
Trener Ragnhild Aune 98283984 ragnhild.aune@sintef.no
Trener Siv-Line Jonsvold 95044542 jonsvold@gmail.com
J10 2-3 f 2009
Foreldrekontakt Ingvild Markusson Hansen 93259615 ingvild.m.hansen@gmail.com
Hjelpetrener Christine Rabben 40438650 fam.haukelandrabben@yahoo.no
Hjelpetrener Gry Marte O. Haagensen 40225144 gry.marte.haagensen@gmail.com
Hjelpetrener Irene Bragstad 12345678 irene.bragstad@sintef.no
Hjelpetrener Karianne Sæter 48198090 kariannesaeter@gmail.com
Hovedtrener Marthe Bjarnøe Brandsegg 91112749 marthebbrandsegg@gmail.com
Hovedtrener Stine Storheil Dahle 91152837 stinestorheil@yahoo.com
J11 1-2 f 2008
Foreldrekontakt Erlend Holand Kolstø 48185289 erlend_kolstoe@yahoo.no
Trener Bjarne Bull-Berg 45023935 bjbullberg@gmail.com
Trener Hege Kvitsand 98206867 hege.kvitsand@vikingventure.no
Trener Marian Brandt 94132586 ljhmlb@gmail.com
Trener Mohamed Zidan 95703396 mohamed1212@gmail.com
Trener Randi Hugdahl 95439618 randieh@statoil.com
J11-3 f 2008
Hovedtrener Elen Stokke 93035944 elen.stokke@gmail.com
Trener Hilde Moen 48187026 hildehmoen@hotmail.com
J12 1-2 f 2007
Foreldrekontakt Guro Korsnes Kristensen 90728841 guro.kristensen@ntnu.no
Trener Lene Kløvjan 91621610 lene.heimstad@hotmail.com
Trener Per Morten (Pelle) Eriksen 94023255 per.m.eriksen@gmail.com
Trener Tone Myran 95212941 tonmy@trondelagfylke.no
J13 1-2-3 f 2006
Foreldrekontakt Christin Kleppe 91881174 christin.kleppe@klp.no
Foreldrekontakt Hanne S Berg 93255160 hanne.synnove.berg@smn.no
Hjelpetrener Bente Olsen 91674638 bente13@gmail.com
Hjelpetrener Elisabeth Brenne Nilsson 97059226 ebn@proa.no
Hjelpetrener Janicke Wold 98424054 jani-w@online.no
Hjelpetrener Marte Pettersen Buvik 93211361 martepettersen.buvik@sintef.no
Hjelpetrener Marthe Bjarnøe Brandsegg 91112749 marthebbrandsegg@gmail.com
Hjelpetrener Silje Wormnes Skulstad 91106572 silje.skulstad@ntnu.no
Hovedtrener Emilie Stendahl Bustillo 45218859 emilie.bustillo@hotmail.com
Hovedtrener Morten Aurstad Aspnes 92029290 morten.aspnes@hotmail.com
J14 1 f 2005
Trener Gorm Lyng 97638754 gorm@pretor.no
Trener Marit Skjærvold 97074476 marit.skjaervold76@gmail.com
Trener Monica Thoresnen Nordnes 95104545 monica@aktivitetsklinikken.no
Trener Roger Stokke 48284636 roger.stokke@gmail.com
J15 1-2 f 2004
Foreldrekontakt Ingrid Skjæret 90088555 ingridskjaeret@gmail.com
Hovedtrener Hege Kristine Kvitsand 98206867 hege.kvitsand@vikingventure.com
Trener Tina N. Henriksen 93001750 tina_nilsen78@hotmail.com
J16 -1 Topp J16-2 TE-serien f 2003
Foreldrekontakt Erik Widerøe 92688900 wideroe@advit.no
Foreldrekontakt Truls Røkke 91822476 Truls.Rokke@lksk.mil.no
Hovedtrener Tor Jullumstrø 90146164 tor.jullumstro@gmail.com
Trener Grethe Viken Moksnes 90808860 gretheviken71@gmail.com
Trener Hermundur Sigmundsson 90886279 hermundur.sigmundsson@ntnu.no
J18 1 Topp
Foreldrekontakt Kirsti Nilsen 90636982 kirsti.nilsen1@hotmail.com
Hovedtrener Alf Tore Nilsen 90134598 alftorenilsen@gmail.com
Trener Bjørn Almåsbakk 48263885 bjorn.almasbakk@ntebb.no

Kontaktpersoner for treningsgruppene

Treningsgruppe
Rolle
Navn
Telefon
E-post
Damer Foreldrekontakt Anne-Berit Hvidsand 91544868 abhvid@online.no
Damer Hovedtrener Alf Tore Nilsen 90134598 alftorenilsen@gmail.com
Damer Oppmann Terje Myhr 41464044 terje.myhr@online.no
Damer Trener Bjørn Almåsbakk 48263885 bjorn.almasbakk@handball.no
G2001 Foreldrekontakt Eli Kvingedal 94332314 eli.kvingedal@gemail.com
G2001 Foreldrekontakt Wenche Sakshaug 92083682 wenchesakshaug@gemail.com
G2001 Hovedtrener Leik Rødahl Nygaard 90515571 leikrn@gemail.com
G2001 Trener Frank Lysø 97429520 franklysoe@yahoo.no
G2001 Trener Stig Roar Haagensen 93225645 haagert@hotmail.com
G2001 Økonomiansvarlig Eirik Moen 45404642 eirik.moen@norconsult.com
G2002 Cupansvarlig Håkon Andreassen 95054646 hakon.andreassen@gmail.com
G2002 Foreldrekontakt Eli Kvingedal 94332314 eli.kvingedal@gmail.com
G2002 Hovedtrener Stig Roar Haagensen 93225645 haagert@hotmail.com
G2002 Økonomiansvarlig Eirik Moen 45404642 eirik.moen@norconsult.com
G2003S Cupansvarlig Hege Øksnes 97159016 hegeoksnes@gmail.com
G2003S Cupansvarlig May Iren Evenmo 91672820 may-iren-skamfer.evenmo@trondheim.kommune.no
G2003S Foreldrekontakt Cecilie Østby 90062540 cecilie.ostby@gmail.com
G2003S Foreldrekontakt Snorre Stener 41936110 snorre.stener@gmail.com
G2003S Hovedtrener Kim Hansen 48346834 kimhansen725@gmail.com
G2003S Oppmann Monica Eliassen 95263911 Monica.eliassen@trondheim.kommune.no
G2003S Trener Hallgeir Melland 90682503 hmelland@online.no
G2003S Webansvarlig Rolf Inge Holden 91631325 finge@mac.com
G2003S Økonomiansvarlig Stig Karlsen 93442200 stig-1@hotmail.com
G2004S Foreldrekontakt Hege Møllevik 90516950 hege.mollevik@gmail.com
G2004S Hovedtrener Joakim Horrigmo 47679743 joakimhorrigmo@gmail.com
G2004S Trener Elin Jacob 90031595 elin@jconsult.de
G2004S Trener Torunn Fjørtoft 98494453 torunn@sportypluss.no
G2004S Økonomiansvarlig Natalja Kirksæther 92439159 natalja.k@online.no
G2005 Cupansvarlig Hilde Johnsen Venvik 92808787 hilde.j.venvik@ntnu.no
G2005 Dugnadsansvarlig (lag) Torgeir Mjøen 41032001 mjotor@gmail.com
G2005 Trener Kjetil Pedersen 93222822 kjetil.pedersen@olk.no
G2005 Trener Linn Finnehaug 91315210 linfinne@online.no
G2005 Trener Ola Diserud 93218823 ola.diserud@nina.no
G2005 Webansvarlig Petter Helland 91672180 petter.helland@mac.com
G2005 Økonomiansvarlig Hanne Pedersen 91661540 han-j4@online.no
G2006Å Foreldrekontakt Hege Langfjæran 97890485 hege_langfjaeran@yahoo.no
G2006Å Hovedtrener Rolf Erlend Haukdal 92028811 rolf.erlend@gmail.com
G2006Å Trener Bente Bremseth 92417114 bentebremseth@gmail.com
G2006Å Økonomiansvarlig Robert Ekle 97565227 rekle2000@gmail.com
G2006S Dugnadsansvarlig (lag) Hilde Taarneby Nordstrand 92829959 ha-nords@online.no
G2006S Foreldrekontakt Anette Østbu 92033645 anette.ostbu@gmail.com
G2006S Hjelpetrener Thomas Sylte 95848382 thomsy76@hotmail.com
G2006S Hovedtrener Rune Forbord 91771942 rune@w1.no
G2006S Webansvarlig Fredrik Aakvik 92646646 fredrik.aakvik@gmail.com
G2006S Økonomiansvarlig Hilde Talseth 90927160 hilde_tal@hotmail.com
G2007S Hjelpetrener Ingvild Holte 95290595 ingvild..holte@gmail.com
G2007S Hjelpetrener Kjersti Åm 41595308 kjersti.aam@gmail.com
G2007S Trener Tina Henriksen 93001750 tina_nilsen78@hotmail.com
G2007S Økonomiansvarlig Tor Arne Benjaminsen 40247363 tor.arne.benjaminsen@gmail.com
G2008Å Foreldrekontakt Einar Skomsvoll 91661585 einar.skomsvoll@norion.no
G2008Å Hovedtrener Bente Bremseth 92417114 bentebremseth@gmail.com
G2008Å Trener Rolf Erlend Haukdal 92028811 rolf.erlend@gmail.com
G2008Å Økonomiansvarlig Robert Ekle 97565227 rekle2000@gmail.com
G2008S Foreldrekontakt Eivind Moen 93444638 eivind.mo1@gmail.com
G2008S Hovedtrener Stine Mari Sand 97125825 smsand@live.no
G2008S Trener Anne Risdal 95872859 risdal.anne@gmail.com
G2008S Trener Elisabeth Brenne Nilsson 97059226 ebn@proa.no
G2008S Trener May Linda Nergaard 92256255 maylinda@live.no
G2008S Økonomiansvarlig Kyrre Sundseth 90122501 kyrre.sundseth@gmail.com
G2009Å Foreldrekontakt Tone Hansen Vennesland 92024418 tonehansenvennesland@gmail.com
G2009Å Hjelpetrener Janicke Wold 98424054 jani-w@online.no
G2009Å Hjelpetrener Melanie Berdonar Moe 45235195 melanie_moe@hotmail.com
G2009Å Hovedtrener Anniken Støkkan Aalberg 95261366 stoekkan@yahoo.no
G2009Å Økonomiansvarlig Ann Karin Fossli 99606711 annka-fo@online.no
G2009S Foreldrekontakt Mari Juel 98443931 mari.juel@gmail.com
G2009S Foreldrekontakt Stine Øgaard 93872047 stineso_82@hotmail.com
G2009S Hjelpetrener Marte P. Buvik 93211361 marte.p.buvik@sintef.no
G2009S Hovedtrener Espen Linløkken 90582054 espen@linlokken.no
G2009S Hovedtrener Kurt Tollaksen 45403106 kurtoll@online.no
G2009S Hovedtrener Torunn Fjørtoft 98494453 torunn@sportypluss.no
G2009S Hovedtrener Tove-Iren Oksvold 92443491 toveirer@hotmail.com
G2009S Sosialansvarlig Åslaug Mostad 41919902 aaslaugm@gmail.com
G2009S Sosialansvarlig Bjørn Meland 48080240 bmeland@online.no
G2009S Økonomiansvarlig Petter Aas 91550192 petter.aas@gmail.com
G2010Å Hovedtrener Karina Melling 99617951 mellingka@hotmail.com
G2010Å Webansvarlig Annika Therese Nilsen 47041250 annikatherese@gmail.com
G2010S Foreldrekontakt Hege Møllevik 90516950 hege.mollevik@gmail.com
G2010S Hjelpetrener Anne Marie Sandvik 91150468 amsandvik@gmail.com
G2010S Hjelpetrener Lily Rydbeck 92811182 lilyrydbeck@hotmail.no
G2010S Hjelpetrener Solveig Fredriksen 47902325 fredriksen.solveig@gmail.com
G2010S Hovedtrener Astrid Haugslett 90598058 astridhaugslett@gmail.com
G2010S Webansvarlig Solveig Fredriksen 47902325 fredriksen.solveig@gmail.com
G2010S Økonomiansvarlig Solveig Fredriksen 47902325 fredriksen.solveig@gmail.com
G2012S Foreldrekontakt Mette Digermul 97115535 mette@digermul.no
G2012S Trener Ane Lefstad 99227285 ane.lefstad@gmail.com
G2012S Trener Bente Hellem 92803822 bente_hellem@hotmail.com
G2012S Trener Marianne Lund 91833730 marianne@sticos.no
G2012S Trener Nina Marie Grinde 98869979 nmgrinde@gmail.com
G2012S Trener Silje M. Husby 95901047 silje.husby@gmail.com
G2012S Trener Siv Jørgensen Skogmo 93028893 sivhj@hotmail.com
G2012S Økonomiansvarlig Mette Digermul 97115535 mette@digermul.no
J18 Foreldrekontakt Kirsti Nilsen 90636982 kirsti.nilsen1@hotmail.com
J18 Hovedtrener Alf Tore Nilsen 90134598 alftorenilsen@gmail.com
J18 Trener Bjørn Almåsbakk 48263885 bjorn.almasbakk@ntebb.no
J18 Økonomiansvarlig Ingrid Eide 92856706 ingrid.eide@live.no
J2002 Foreldrekontakt Ingrid Eide 92856706 ingrid.eide@live.no
J2002 Hjelpetrener Terje Løkke 91129431 terje.lokke@coop.no
J2002 Hovedtrener Lars Vikaune 46916511 melding@messenger.no
J2002 Oppmann Bente Melås 48894618 bente.melas@fretex.no
J2002 Sosialansvarlig Eli Smolan Røsten 93423274 Eli.smolan.rosten@nidar.no
J2002 Sosialansvarlig Sølvi Margrethe Dahlen 91337625 Solvi.margrethe.dahlen@nav.no
J2002 Webansvarlig Espen Sørensen 41411589 landesor@online.no
J2002 Økonomiansvarlig Ingrid Eide 92856706 ingrid.eide@live.no
J2003S Foreldrekontakt Erik Widerøe 92688900 wideroe@advit.no
J2003S Foreldrekontakt Truls Røkke 91822476 Truls.Rokke@lksk.mil.no
J2003S Hovedtrener Tor Jullumstrø 90146164 tor.jullumstro@gmail.com
J2003S Trener Grethe Viken Moksnes 90808860 gretheviken71@gmail.com
J2003S Trener Hermundur Sigmundsson 90886279 hermundur.sigmundsson@ntnu.no
J2003S Økonomiansvarlig Kjetil Bjørvik 46698000 kjetil@tge.no
J2004 Foreldrekontakt Ingrid Skjæret 90088555 ingridskjaeret@gmail.com
J2004 Hovedtrener Hege Kristine Kvitsand 98206867 hege.kvitsand@vikingventure.com
J2004 Trener Tina N. Henriksen 93001750 tina_nilsen78@hotmail.com
J2004 Webansvarlig Otto Paulsen 99205284 ottpau@gmail.com
J2004 Økonomiansvarlig Snorre Aasheim Ness 93212037 Snorre.Ness@sintef.no
J2005S Trener Gorm Lyng 97638754 gorm@pretor.no
J2005S Trener Marit Skjærvold 97074476 marit.skjaervold76@gmail.com
J2005S Trener Monica Thoresnen Nordnes 95104545 monica@aktivitetsklinikken.no
J2005S Trener Roger Stokke 48284636 roger.stokke@gmail.com
J2005S Økonomiansvarlig Gigi A. Sand 97748532 gigi.a.sand@gmail.com
J2006 Foreldrekontakt Christin Kleppe 91881174 christin.kleppe@klp.no
J2006 Foreldrekontakt Hanne S Berg 93255160 hanne.synnove.berg@smn.no
J2006 Hjelpetrener Bente Olsen 91674638 bente13@gmail.com
J2006 Hjelpetrener Elisabeth Brenne Nilsson 97059226 ebn@proa.no
J2006 Hjelpetrener Janicke Wold 98424054 jani-w@online.no
J2006 Hjelpetrener Marte Pettersen Buvik 93211361 martepettersen.buvik@sintef.no
J2006 Hjelpetrener Marthe Bjarnøe Brandsegg 91112749 marthebbrandsegg@gmail.com
J2006 Hjelpetrener Silje Wormnes Skulstad 91106572 silje.skulstad@ntnu.no
J2006 Hovedtrener Emilie Stendahl Bustillo 45218859 emilie.bustillo@hotmail.com
J2006 Hovedtrener Morten Aurstad Aspnes 92029290 morten.aspnes@hotmail.com
J2006 Økonomiansvarlig Ingvild M Hansen 93259615 ingvild.m.hansen@gmail.com
J2007 Foreldrekontakt Guro Korsnes Kristensen 90728841 guro.kristensen@ntnu.no
J2007 Trener Lene Kløvjan 91621610 lene.heimstad@hotmail.com
J2007 Trener Per Morten (Pelle) Eriksen 94023255 per.m.eriksen@gmail.com
J2007 Trener Tone Myran 95212941 tonmy@trondelagfylke.no
J2007 Økonomiansvarlig Hege Gjermundsen Aarlot 92025924 hegegjermundsen@hotmail.com
J2007 Økonomiansvarlig Marianne Eriksen 92205151 marikajo@hotmail.com
J2008Å Cupansvarlig Morten Lind 92662194 morten.lind@sintef.no
J2008Å Foreldrekontakt Erlend Holand Kolstø 48185289 erlend_kolstoe@yahoo.no
J2008Å Trener Bjarne Bull-Berg 45023935 bjbullberg@gmail.com
J2008Å Trener Hege Kvitsand 98206867 hege.kvitsand@vikingventure.no
J2008Å Trener Marian Brandt 94132586 ljhmlb@gmail.com
J2008Å Trener Mohamed Zidan 95703396 mohamed1212@gmail.com
J2008Å Trener Randi Hugdahl 95439618 randieh@statoil.com
J2008Å Økonomiansvarlig Ralph Henriksen 92620257 ralph_henriksen@hotmail.com
J2008S Hovedtrener Elen Stokke 93035944 elen.stokke@gmail.com
J2008S Trener Hilde Moen 48187026 hildehmoen@hotmail.com
J2009Å Foreldrekontakt Torill Hanssen 92262685 torillhanssen@hotmail.com
J2009Å Trener Andreas Paulsen 48888238 paulsen.andreas81@gmail.com
J2009Å Trener Birgit Rundtom 48245661 birgit_rundtom@hotmeil.com
J2009Å Trener Ragnhild Aune 98283984 ragnhild.aune@sintef.no
J2009Å Trener Siv-Line Jonsvold 95044542 jonsvold@gmail.com
J2009S Foreldrekontakt Ingvild Markusson Hansen 93259615 ingvild.m.hansen@gmail.com
J2009S Hjelpetrener Christine Rabben 40438650 fam.haukelandrabben@yahoo.no
J2009S Hjelpetrener Gry Marte O. Haagensen 40225144 gry.marte.haagensen@gmail.com
J2009S Hjelpetrener Irene Bragstad 12345678 irene.bragstad@sintef.no
J2009S Hjelpetrener Karianne Sæter 48198090 kariannesaeter@gmail.com
J2009S Hovedtrener Marthe Bjarnøe Brandsegg 91112749 marthebbrandsegg@gmail.com
J2009S Hovedtrener Stine Storheil Dahle 91152837 stinestorheil@yahoo.com
J2009S Økonomiansvarlig Kristin Mekvik Eriksen 98466982 kristin.m.eriksen@gmail.com
J2010Å Cupansvarlig Sverre Svinndal 93690511 sverre@eleksperten.no
J2010Å Trener Anne Åm 99232569 anne.aam@gmail.com
J2010Å Trener Ingunn Lian 99604344 ingunnli@hotmail.com
J2010Å Webansvarlig Beate Rotefoss 99795471 beate.rotefoss@siva.no
J2010S Foreldrekontakt Laila Grønbech 41211141 lailagronbech@hotmail.com
J2010S Trener Marianne Lund 91833730 lundmarianne@hotmail.com
J2010S Trener Marte Sundby 91670667 marte_by@yahoo.no
J2010S Trener Mia Cathrine Sandberg 95776468 mia.cathrine.sandberg@gmail.com
J2010S Økonomiansvarlig Gigi Sand 97748532 gigi.a.sand@gmail.com
J2011Å Foreldrekontakt Julie Rendum Klæth 99293995 julierk@gmail.com
J2011Å Trener Irene Bøttinger 93236056 irene_bot@yahoo.com
J2011Å Trener Marte Aurstad Aspnes 90691046 marte.aspnes@gmail.com
J2011Å Trener Randi Olafsen 90053835 randi.olafsen@gmail.com
J2011Å Trener Rune Aas 93040199 rune@infotrend.no
J2011Å Trener Stine Damman Koksvik 90679768 stinedamman@gmail.com
J2011Å Webansvarlig Stine Damman Koksvik 90679768 stinedamman@gmail.com
J2011S Dugnadsansvarlig (lag) Line Berg 91352765 bergline78@gmail.com
J2011S Foreldrekontakt Kjersti Bruserud Hundvin 95757946 kjersti.bruserud@gmail.com
J2011S Foreldrekontakt Marianne Andersen 95145196 marianneandersen9@gmail.com
J2011S Hovedtrener Anja Botngård 97684327 anja.botngard@gmail.com
J2011S Trener Elin Simonsen 92853618 elinsimonsen@icloud.com
J2011S Trener Monica Ohlgren Eik-Nes 99624164 monica.eik-nes@grilstad.no
J2011S Trener Natalie Helleberg Machin 45479926 natthell@gmail.com
J2011S Trener Stine Storheil Dahle 91152837 Stinestorheil@yahoo.no
J2011S Økonomiansvarlig Lindis Lovise Våpenstad 95022846 lindis.lovise.larsen@gmail.com
J2012S Sosialansvarlig Cathrine Andersen Jøntvedt 45222462 cathrine_aj@hotmail.com
J2012S Sosialansvarlig Veronica Charlotta Henøen 99776972 veronica@henoen.com
J2012S Trener Anette Ege 93685324 anette.ege@stfk.no
J2012S Trener Stine B Mellevold 92250838 stine.b.johnsen@gmail.com
J2012S Webansvarlig Torill Olsøy 46638094 torillolsoy@hotmail.com
J2012S Økonomiansvarlig Siv Irene Smedegård 98485505 sivirene@gmail.com
J2013S Foreldrekontakt Ane Katrine Skogseth 92881283 aneskogseth@gmail.com
J2013S Foreldrekontakt Kjersti Bruserud Hundvin 95757946 kjersti.bruserud@gmail.com
J2013S Hovedtrener Anja Botngård 97684327 anja.botngard@gmail.com
J2013S Trener Bente Hellem 92803822 bente_hellem@hotmail.com
J2013S Trener Kine Bakhaug 45266386 kinejb@outlook.com
J2013S Trener Monica Hoff 91118806 0201monica@gmail.com
J2013S Trener Per Morten Eriksen 94023255 per.m.eriksen@gmail.com
J2013S Økonomiansvarlig Lisa Holmberget 47638471 lisa_holmberget@hotmail.com