Hva går aktivitetsavgiften til?

Mange lurer på hva aktivitetsavgiften brukes til.
Vi har laget en oversikt basert på sesongen 15/16. Det er lite endring på de forskjellige postene fra år til år.
Om du ønsker å være med å påvirke sportslig og økonomisk prioritering kan du delta på avdelingens Årsmøte eller ta et verv i styre/utvalg.

Strindheim IL Håndball har utstyrsavtale med Umbro som benyttes til bl a innkjøp av spillertrøyer slik at alle spillere får låne hjemmedrakt,samt at våre dommere får dommerutstyr.

Som spiller i Strindheim håndball har du mulighet for å søke om støtte til bl a aktivitetsavgift 
Det er også mulighet for å søke om refusjon fom 3.søsken og for studenter.

Kostnader per spiller øker med alderen. Den høyeste kostnaden per spiller har vi for de eldste lagene.
Aktivitetsavgiften og dermed inntektene øker nokså jevnt med alderen på spillerne.
Frem t.o.m. 15 år så er de totale inntektene høyere enn utgiftene, fra 16 år og opp er kostnaden per spiller høyere enn inntektene per spiller.
Aktivitetsavgiften har økt jevnt fra 2010 – 2016. og det har vært lik økning for alle  aldersklasser.
Oversikten viser hvilke utgifter vi har på spillerne våre og i hvilke aldersklasser de er aktuelle og i nivået.
F.eks. så er de  totale treningskostnadene høyest for de eldste aldersgruppene og for de aller minste så er det bl a  ikke utgifter til trenere
Administrative utgifter er lagt flatt på alle spillere uansett alder. (lønn, forsikringer, arbeidsgiveravgift,  husleie,…mm.,
Øvrige utgifter er fordelt på de alderstrinn de er aktuelle for
Fordeling av inntekter er lagt flatt på alle spillere uansett alder.
Se bilde «Budsjettposter» for fordeling.

Klikk på bilde for bedre visning

Budsjettposter

 

Tabell Utgifter/aktivitetsavgift/ aktivitetsavgift+ andre inntekter

Tabell utgifter pr spiller

Graf utvikling aktivitetsavgift 2010-2016

 

 .