På årsmøtet den 28. februar ble fem ildsjeler hedret med Marit Ramstads Minnefond
og Strindheim IL ildsjelpris.

Fondets midler benyttes til å påskjønne/vedsette aktiviteter i Strindheim IL knyttet til
aldersbestemte klasser (t.o.m. junior), og deles i to:

a. Aktiv innsats.
b. Innsats på ledernivå.

Heder for aktivitet på ledernivå knyttet til aktivitet mot barn og ungdom i Strindheim
IL basert på følgende rettningslinjer.

c. Allsidighet; Bidratt i administrative funksjoner (styrearbeid o.l.) og/eller
sportslige funksjoner (trener o.l.).
d. Langsiktighet; Deltatt som bidragsyter gjennom flere år.
e. Bidratt til god, aktiv og administrativ utvikling i avdelingene og eller spesielle
lag treningsgrupper gjennom trenervirksomhet.

De som fikk Ildsjelprisen var:

Anne Berit Hvidsand
Terje Myhr
Kjetil Viggen
Arne Sødal
Geir Haugnæss (ikke tilstede)