28/2 gjennomføres Årsmøte for Strindheim IL Håndball.
Flere i styret går nå ut  og valgkomiteen ber om innspill på nye kandidater.

Verv som skal dekkes er bl a leder og sportslig leder, samt ansvarlige for sponsorarbeid, arrangement , foreldrekontakter og økonomi.
Det er også god bruk for styremedlemmer som ikke har spesifikke oppgaver, men som kan bistå i  oppgaver som dukker opp fortløpende gjennom året.

Har du innspill på personer eller selv ønsker å bidra kan du ta kontakt med meg, se kontaktinfo under eller meld inn gjennom dette skjemaet

Med vennlig hilsen
Strindheim IL Håndballavdelingen

Kolbjørn Hole
Styreleder

Mob:+47 92 65 44 08
E-post: kolbjorn.hole@orkla.no