Stor stemning da over 70 nye håndballspillere startet sin håndballkarriere i hallen på Strinda Videregående i dag.

Tradisjonen tro gjennomfører Strindheim Håndball også i år håndballskole for alle førsteklassinger. Skolen kjøres etter samme mal år etter år. Håndballskolen gjør at vi er en av de klubbene i regionen med best rekruttering, noe som i lang tid har vært styrets mål.

I løpet av denne og neste lørdag og søndag gjennomfører vi oppstartsskole for nye spillere og ikke minst nye foreldre som skal innta alle rollene som trengs for å drive et håndballag og en håndballklubb. Allerede har vi registrert flere voksne som vil være med som trenere og foreldrekontakter, men det er alltid plass til flere.

Skolen ledes av vår sportslige leder yngre lag, Ole Jørgen Ørsnes.

Har du lyst å være med? Møt opp på Strinda Videregående nå søndag eller neste lørdag eller søndag , se sak på hjemmesiden for invitasjon med tidspunkt.

Dag 1-4 2015 Dag 1-5 2015 Dag 1-2 2015 Dag 1 2015