Bestill bruker

Bestill flere brukere for lagsideredigering ved å fylle ut dette skjemaet. Det er bare fint om flere kan dele på jobben med å vedlikeholde lagsidene.

Det er også praktisk om trenerne selv har bruker, så de f.eks. kan legge ut beskjeder.

Det er foreldrekontaktene som skal bestille bruker, dvs. en av de som allerede har bruker.