Strindheim Håndball har inngått avtale med Leangenhallen om lagring av fellesutstyr i eget innelåst rom i gamle Leangenhallen, bak porten til høyre, og inn til venstre bak låst dør. Bemerk at badminton har sitt utstyr rett innenfor garasjeporten, og at vi må trå litt forsiktig frem når vi skal inn til vårt eget rom.

Følgende utstyr ligger innelåst i rommet vårt:

 • 6 stk air-dummy dukker / markører
 • 2 stk stiger
 • Tårnkjegler
 • Flatkjegler
 • 3 sett vester i forskjellige størrelser
 • Liten elektrisk pumpe til bruk for air-dummy dukkene

dummy-player-3

Tilgang til utstyr:

 • Porten har egen lås med kode (deles med badminton)
 • Døra innenfor til venstre har egen lås med kode (kun for Strindheim Håndball)

Det må nevnes igjen at vi har egen Treningspartnernett som henger fast på vegg på langsiden. Denne kan også benyttes av alle lag i Strindheim Håndball. (Egen kode)

Følgende er viktig ved bruk av utstyr:

 • Treningspartnernettet er svært tungt, og kan være farlig om man ikke er forsiktig ved bruk.
 • Air-dummy dukkene er fylt med vann i bunn. Det kan skje at ventil åpnes (det skal ikke skje ifølge produsent), men om det lekker ut vann vil banen bli glatt!
 • Air-dummy dukkene må bæres, og ikke slepes etter seg. Plastbunn er ikke dimensjonert for å bli slept på gulvet.
 • Meld ifra straks utstyr er ødelagt eller forsvinner, eller andre lag benytter vårt utstyr uten tillatelse. Utstyret er kjøpt av og for Strindheim Håndball.

dummy-player-4

Koder til hengelåsene blir sendt ut til alle trenere pr email eller fås ved henvendelse til Berit eller Arne S.

Arne Sødal
Strindheim Håndball