Det har nå blitt enklere å legge inn Google-kalender på lagsidene. All hjelpeteksten som stod der før er tatt bort. I stedet vises en link du kan klikke på for å få opp et skjema der du fyller inn kalender-id. Denne vises bare dersom du er innlogget og har lov å redigere siden. Se hjelp om bruk av kortkoder hvis du vil vite mer om detaljene her.