Den 17. – 20 juni og den 21. – 24. juni ble det gjennomført regional talentsamling på Orkanger. Fra Strindheim deltok det totalt 26 spillere på de to samlingene. Uttak og program for samlingen kan sees på vedlagt link for samlingen fra NHF RN.   https://www.handball.no/regioner/region-midt-norge/utvikling/spillerutvikling/talentsamling/

Vi er svært stolt av at så mange spillere fra Strindheim deltar på slike samlinger dette viser at det jobbes svært bra på alle våre lag i klubben for å utvikle håndballtalenter i gode trygge miljøer.

Gratulerer til alle som er blitt tatt ut og som har deltatt. Til alle dere andre som ikke ble med denne gangen: stå på videre, neste gang er det kanskje din tur.

Etter samlingen ble det gjennomført uttak til nasjonal talentsamling, vi gratulerer Stine Vikaune fra J01 med uttak til nasjonal talentsamling. Amalie Bjerkan er reserve til den nasjonale samlingen i Skien.

Vi gratulerer også Hanne Ramsøsaker Sagvold fra jenter 2000 med uttak til jentelandslaget LK00 sin samling i Danmark i juni.

Bilde av Stine Vikaune er lånt fra Håndball Region Nord sin hjemmeside.