Nye lagsbilder

Nye lagsbilder

Fovea har sendt oss fine lagsbilder i god oppløsning. Disse kan brukes på lagsidene, så fremt dere har tillatelse fra foresatte til samtlige spillere. Gi beskjed til Otto Paulsen (otto.paulsen@itema.no) for opplasting av bilde.

Velkommen til nytt nettsted

Velkommen til nytt nettsted

Strindheim Håndball lanserer nå sitt nye nettsted. Vi har tatt i bruk Wordpress, en mer moderne plattform enn vi brukte før, og vi har jobbet mye med å få strukturert all informasjonen vi trenger å få ut på en slik måte at folk lett kan finne det de trenger. Vi har også laget mye funksjonalitet for å gjøre det enklere for de mange redaktørene våre, og for å automatisere informasjonsflyten i klubben. Her kan du lese mer om hva vi har gjort.