Innkalling til Årsmøte i Strindheim IL Håndball

Det innkalles til Årsmøte i Strindheim Håndball tirsdag 26.februar kl.19.00 i Klubbhuset (Kjeller garderobe)

Saker som ønskes behandlet av Årsmøte må være styret i hende innen 16.februar.

Årsmøtepapirer SIL Håndball Årsmøte 2019.doc

Alle lag bør være representert på Årsmøte.

Velkommen

Styret