Det innkalles til Årsmøte i Strindheim Håndball onsdag 28.februar kl.19.00 i klubbhuset (kjeller garderobe)
Saker som ønskes behandlet av Årsmøte må være styret i hende innen 18.februar.

Sakspapirer sendes ut på forespørsel, etter 25.februar. Ta kontakt med Berit.
Alle lag bør være representert på Årsmøte.

 

Velkommen

Styret