Treningsleir

Informasjon om

Treningsleir 2020

Alle spillere født 2009 og eldre ønskes velkommen til å treningsleir  21-23 august.

Vi legger opp til at dette skal bli en flott start på ny håndballsesong, og forventer at lagene og trenere prioriterer samlingen.

Det legges opp til en kombinasjon av at lagene gjennomfører egne treningsøkter med egne trenere, og økter med andre instruktører.

Allerede nå før sommeren er det lurt om dere snakker med trenerne for fotball og informerer de om denne helga og gjør avtaler om at de ikke legger aktiviteter / kamper til denne helga.

Trening og bespisning vil bli i Verket og overnatting blir på skoler i nærområdet. Busser går fra  Trondheim fredag ettermiddag og med retur søndag ettermiddag.

Styret legger også denne gangen opp til at trenere og styret sammen har felles-overnatting på Galåen Samfunnshus med bl.a. trenermøter.

I tillegg til gjennomgang av sportslige rammeverktøy  er dette er en kjempefin mulighet til å møtes på tvers av lagene, knytte kontakter og skape gode relasjoner for framtidig samarbeid.

Barnekamplederkurs

Det vil bli gjennomført barnekamplederkurs for alle spillere f 2005

Målvakt-trening

Vi vil også iår ta høyde for å gjennomføre egen treningsøkt for målvakter

Kurs/informasjon om kosthold

Det vil bli gjennomført en informasjonsbolk om kosthold for alle spillere f 2007

 

ALLE LAG må stille med minst tre voksne til dugnad i tillegg til trener(e), disse skal bidra med dugnad i tillegg til å passe på laget sitt. Voksne må være tilstede hele helga.

VIKTIG: Foreldrekontakter melder på samlet for laget sitt.

Hent inn informasjon fra lagene deres, følg linken i høyre marg for å melde på. Gjelder også hvilke voksne og hvor mange trenere som skal være med.

Betaling
Egenandel (endelig pris ikke bestemt men vi antar ca  1000 kroner per spiller).Dette betales inn samlet for hele laget.

Trenere, foreldre og instruktører har ingen egenandel.

Foreløpig melding med frist søndag 21 juni ( se eget valg i høyre marg)

Frist for bindende melding er søndag  9. august 2020.

 

Opplegg for helga i korte trekk:

Spillere født 2009 - eldre

Treningsøkter.
Eventuelle spillermøter med eget lag.
8 måltider (inkl. ett varmmåltid). Buss tur/retur.
Overnatting på skole.

Trenere

Trening lørdag/søndag ettermiddag i hall med eget lag. Evt. Utendørstrening/spillermøter med eget lag utenom program.
Trenersamling .
8 måltider (inkl. ett varmmåltid) sammen med
spillere.
Buss tur/retur.
Overnatting på Galåen Samfunnshus
(ta med sovepose/madrass))

Instruktører

Instruere treningsøkter for breddelagene
7 måltider (inkl. ett varmmåltid). Buss tur/retur.
Overnatting på skole.

Foreldre

Tilrettelegge alle måltider .
Dag/nattevakt på overnattingssted
(alle dugnader vil bli fordelt på forhånd).
8 måltider (inkl. ett varmmåltid) sammen med
spillere.
Buss tur/retur.
Overnatting sammen med laget.

Historikk

Treningsleir for spillere eldre enn 12 år og trenere ble første gang arrangert i 2003. Bakrunn var å ha en felles opplevelse og utvikle klubben både sosialt og spillemessig. De første treningsleirene ble holdt på Levanger, med Levanger videregående som boplass og Levangerhallen som treningssted.Etter hvert som klubben vokste ble leiren flyttet til Meråker videregående skole hvor både trening og overnatting kunne være på samme sted. Der var vi i 3 år før klubben i 2007 flyttet arrangementet til Orkanger og Orklahallen som kun har håndballhaller. Her ble det bedre trenings-forhold, men noe dårligere overnattingsforhold iom at spillerne må fordeles på 5 overnattings-steder.I 2010 var vi på Steinkjer før vi inntok Røros og Verket i 2011. Røros fyller alle de behov vi har nå og vi er veldig godt fornøyd med å være der.
På den første treningsleiren i 2003 dro vi med 2 busser og ca. 100 personer totalt. Høsten 2016 deltok 260 spillere og 80 trenere/foreldre.

Treningsleiren har utviklet seg mye på disse årene og fremstår nå som en av de viktigste arenaene for spillere og trenere mtp klubb-bygging.

Treningsleiren er starten på høstsesongen og foregår som regel  siste helga i August.

Strindheim Håndball

Strindheim Cup

Strindheim Håndball

Håndball­skole

Strindheim Håndball

Treningsleir

Strindheim Håndball

Arrangement

Strindheim Håndball

Bringserien, Lerøyserien o.l.

Sist endret 3.2.16 av