Årets treningsleir på Røros samlet 220 spillere, 20 instruktører fra Strindheim Elite HS og 60 voksne (trenere, foreldre, styret). Trenerne fikk i år faglig påfyll med teoretisk og praktiske øvelser i skadeforebyggende øvelser og taping av ankel. Strindheim Elite stilte med instruktører som gjennomførte flere gode treningsøkter med spillerne, både håndballtrening, trening i basishall og intervall / spensttrening ute. I år fikk målvaktene litt ekstra trening med en egen treningsøkt med målvaktstrener. J/G 04 hadde et ernæringskurs. J/G 02 hadde banekamplederkurs og praksis med å dømme J/G 06 internkamper. Trenerne fikk også noen økter med spillerne og det ble noen internturneringer og det ble avsluttet med kamper mot Røros. Alle bidro til at det ble en kjempebra samling og vi gleder oss til neste år.