Helgene 17.23. og 24. 09 gjennomførte Strindheim håndballklubb, sin tradisjonelle håndball/rekruttskole for 1. klassinger (2011 kull) på Strinda vgs. sine lokaler. Ca. 55 jenter og gutter var samlet i egne jente og gutter grupper, hvor de fikk utfoldet seg i flere ulike aktiviteter. Instruktørene er en blanding av voksne og eldre spillere fra klubben, hvor Sportslig leder yngres, Trond Føynum, er hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring. Hver dag begynner med samling i sirkel på midten, hvor alle synger “God morgen sangen” sammen. Dette er noe barna kan godt fra barnehagen og er en allerede etablert felles trygghet for dem. Løsner litt allerede da.

De første dagene inneholder aktiviteter med blanding av individuelle øvelser, hvor man utvider med ulike stasjoner.Videre kjører vi ulike stafetter hvor alle skal heie på sitt lag m.m. Endelig avslutning på den enkelte dag foregår ved og alle samles i ring på banen, hvor det ropes kamprop med utestemme. Dette er stor stas, og spesielt når vi sier vi skal “skremme” foreldrene på sidelinjen med et høyt kamprop. Den siste dagen, gjennomføres som en cup dag, såkalt 4’er kamper, tilsvarende som i E-hallen. Mao 4 i angrep, 3 i forsvar samt en målvakt. Da deles gruppen inn i lag. Hvert lag får en egen lagleder som gjerne er en Strindheim Spiller fra de eldre lagene, som de synes er veldig moro.

Etter at kampene er ferdig spilt, samles alle foreldre i vrimlearealet på skolen.Hvert lag ropes opp, eks Strindheim 1, som kommer joggende inn med instruktør først. Her utdeles så en gullmedalje til hver av spillerne. Til slutt har vi alle lagene/utøverne samlet sammen, til stor stas for store og små. Da er tiden inne for å ta bilder m.m. mens låten “We are the champions” spilles i bakgrunnen! Hva skjer videre etter endt rekruttskole: Det gjennomføres felles oppstarts møte med trenere og foreldrekontakter, som på forhånd har meldt seg. Her legges det til rette for å komme i gang med treninger, samt at både trenere og foreldre får en presentasjon av klubbens og NHF føringer. I år har det blitt tilrettelagt for minihåndball kurs via regionen, med Bjørn Almåsbakk som hovedinstruktør, hvor vi i klubben har ønsket at bl.a. våre nye trenere i 2011 kullet, skal delta. Dette er, uansett erfaring tidligere, nyttig for å fylle opp “kompetanse sekken” med nye innspill vedrørende treninger etc. Ikke minst oppstår det nye relasjoner, som kan være greit å bygge videre på fremover. Når det er sagt, er rekrutteringen en prosess, som må holdes i gang gjennom hele barneskolen. Det kommer nye barn til på skolen og noen finner ut i ettertid at de faktisk ønsket å begynne med håndball først når de f. eks. begynte i 3. klasse. Da er 2011-kullet i gang snart .

Hilsen

Trond Føynum
Sportsligleder yngres
Strindheim Håndball