Aktivitetsavgift vår 2020

Aktivitetsavgiften for våren 2020 er nå sendt ut. Dere som har flere e-post adresser eller samme e-post adresse oppført i min idrett på flere brukerprofiler vil motta samme faktura flere ganger. Sjekk at dere ikke betaler samme faktura to ganger. Det enkleste er å sjekke at KID-nummeret ikke er det samme.