Nye lagsbilder

Nye lagsbilder

Fovea har sendt oss fine lagsbilder i god oppløsning. Disse kan brukes på lagsidene, så fremt dere har tillatelse fra foresatte til samtlige spillere. Gi beskjed til Otto Paulsen (otto.paulsen@itema.no) for opplasting av bilde.