Overføring av lagsider til nytt nettsted

Strindheim Håndball skal ta i bruk nye nettsider i starten av sesong 2014-2015. I denne forbindelse skal alle lagsider overføres til nytt nettsted. Det er foreldrekontakt som er ansvarlig for at dette skjer. Nedenfor beskrives gangen i denne prosessen.