DOMMERMØTE 23. SEPT. 2015

Det blir dommermøte den 23. september. Avholdes på klubbhuset på Myra.

Alle som er aktive dommere sesongen 15/16 oppfordres til å møte!